Skip to main content
Icon Contact

Üflemeli şekil verme

Bidon veya şişeler gibi oyuk cisimler için. İster ekstrüzyon üfleme kalıpları olsun, isterse enjeksiyonlu üfleme yöntemi olsun - motan sizin uygulamanız için güvenilir taşıma, dozaj ve karıştırma sistemleri sunuyor

Üfleme kalıp yöntemi örneğin bidon, fıçı, tank veya şişe gibi termoplastik malzemeden oyuk cisimler imal etmek için kullanılır. Kullanılan yönteme göre pres döküm yoluyla bir ön kalıp parçası (preform) imal edilir ya da bir hortum ekstrüzyonla yapılır ve ikinci bir işlem adımında ürüne kontur veren bir kalıp içinde üfleme yoluyla ürüne son şekli verilir. Ürün soğutulur ve sonrasında donmuş halde dışarı atılır.

Üfleme kalıp yöntemi, termoplastik malzemeden yapılan oyuk cisimlerin imalatı için kullanılan genel bir yöntemdir. Proses çok aşamadan oluşur ve hem kesintisiz, hem de kesintili biçimde yürütülebilir. Genel olarak enjeksiyon üfleme yöntemi ve ekstrüzyon kalıp yöntemi ayırt edilir. Her iki yöntemde plastik kütle başlangıç malzemesi olarak bir silindir içinde bir helezon yardımıyla plastikleştirilir ve homojen hala getirilir.

 

Sürecin devamı seçilen proses türüne bağlıdır:

Enjeksiyon üfleme yönteminde tıpkı pres dökümde olduğu gibi bir ya da birden fazla ön kalıp parçaları birinci bir kalıp içinde imal edilir ve sonrasında kenarları sağlam ama henüz sıcak halde üfleme prosesi için ikinci bir kalıba verilir. Ekstrüzyon kalıp yönteminde bir profil ekstrüzyonuna benzer şekilde bir veya birden fazla hortum parçası paralel asılı halde ekstrüde edilir ve sıcak haldeyken bir üfleme takımının kalıp yuvalarına yerleştirilir.

Üfleme takımındaki kalıp yuvaları imal edilecek parçaların son konturlarına uygundur. Bir veya birden fazla üfleme mandreli üzerinden basınçlı hava verilmesiyle ön kalıp parçaları veya hortum parçaları şişirilir ve önceden belirlenen son şekli alır. Soğuduktan sonra oluşan kalıp parçaları üfleme kalıbından dışarı atılır. Ekstrüzyon üfleme kalıbında oluşan fazlalıklar bu süreçte otomatik olarak ayrılır veya sonrasında manuel olarak temizlenir. Enjeksiyon üfleme yönteminde sonrasında ek bir işleme gerek yoktur.

Üflemeli şekil verme

Çeşitli plastiklerin çok yönlü kullanılması mümkündür.

Kullanılacak malzemeler arasında granül benzeri, termoplastik polimerler ve kompozitler, öğütme ürünler ve katkılar yer almaktadır. Üfleme kalıp yöntemiyle yüksek adet sayılarında oyuk cisimler imal edilmektedir; özellikle kaplar, bidonlar, variller, tanklar veya şişeler ve ambalaj torbaları.

Dozaj ve karıştırma alanında ister merkezi taşıma sistemi olsun, isterse münferit cihazlar olsun - motan her ikisini de sistemleriniz için sunuyor.

motan olarak bizler taşıma, dozaj ve karıştırma veya kurutma alanlarında size hem karmaşık merkezi sistemler, hem de münferit cihazlar temin ediyoruz.